BSO en peuteropvang

De buitenschoolse opvang is op onze school goed geregeld.
We werken samen met Spring Kinderopvang.  Gehuisvest in hetzelfde gebouw als de Peppels en de Canadas. Ook de peuteropvang is in ons gebouw gevestigd.  

Ouders kunnen ook gebruik maken van de BSO in landelijk gebied, de Maashoeve of van “De Dag Door”.

De kinderen worden dan na schooltijd opgehaald.