De Kindercommissie

De kindercommissie vormt een belangrijke schakel tussen de stamgroepen en het managementteam. De Peppels en de Canadas hebben beide een eigen kindercommissie die wordt voorgezeten door de adjuncts van beide scholen. Punten vanuit het managementteam kunnen ingediend worden bij de kindercommissie. Maar ook vanuit de stamgroepen kunnen punten worden aangedragen. De kindercommissie komt ongeveer eens in de twee weken bij elkaar. Punten die langskomen zijn onder andere: Groepsbudget, klassenballen, sfeer in de groepen, veilig verkeer, vergroening gebouw en schoolplein en zwerfafval.