Onze ouders

Doordat ouders een bewuste keuze maken voor onze school tonen zij veelal een grote betrokkenheid. We merken dat dit de kinderen ten goede komt. De belangstelling voor het werk van kinderen werkt meestal heel positief. Oudercontactavonden zijn altijd druk bezocht. Hieruit blijkt de interesse van ouders voor wat er op school gebeurt. 


Ouders kunnen meehelpen op school. Per cursusjaar gaat er een uitgebreide enquête uit, waarmee ouders zich kunnen opgeven voor hulp op school. Deze ouderhulp doet zich op allerlei terreinen voor, zoals hulp bij het werken, het maken van onderwijsleermaterialen, het organiseren van ouderavonden, excursies.

De enquête wordt verwerkt in een kaartenbak. Ouders zijn niet verplicht te helpen op school, maar de praktijk is dat ouders het graag doen. Samen met team en kinderen vormen we zo een leefwerkgemeenschap, waarin constructief wordt samengewerkt.