Contactpersonen

Op onze scholen zijn contactpersonen het aanspreekpunt voor kinderen en ouders, wanneer zij niet bij de stamgroepleerkracht terecht kunnen. U kunt bij de contactpersoon terecht met alle vertrouwelijke kwesties. 

Wij stellen de contactpersonen bij ons op school graag aan u voor:

Sandy van den Boogaard, niveaugroepsleerkracht van groep 3, gedragsspecialist en tevens contactpersoon op De Canadas.  
Contactgegevens: sandy.vandenboogaard@decanadas.nl en bereikbaar op het telefoonnummer van de school. 

Doreth vd Maazen, adjunct-directeur, Intern begeleider en tevens contactpersoon op De Peppels.  
Contactgegevens: doreth.vandermaazen@depeppels.nl (06-15650721)

Karen Egging,  internbegeleider op de Canadas en tevens contactpersoon op de Canadas.  
Contactgegevens: Karen.egging@decanadas.nl (06-25310950)