De Ouderraad

De Ouderraad  van de Peppels/Canadas is een Oudervereniging die bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 leden/ouders, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging tussen leden afkomstig van de Peppels en de Canadas.

Het doel van de ouderraad is om de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen en om bijzondere activiteiten op school te ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan de sinterklaasviering en de slotavond.

De leden van de Ouderraad vergaderen meerdere malen per jaar samen met de school, waarbij informatie gedeeld wordt over de actuele zaken op school. Ook worden voorbereidingen getroffen voor de activiteiten waarbij de Ouderraad betrokken is.

 

 

Voor vragen aan de Ouderraad, het opvragen van het OR reglement of de OR notulen, kunt u mailen met or@depeppels.nl.