Het bestuur

Het bestuur van het Protestant Christelijk Onderwijs Boxmeer bestaat uit vrijwillige ouders. Vanuit hun expertise hebben ze zitting in het algemene bestuur of dagelijks bestuur. Het algemene bestuur houdt het overzicht over het functioneren van het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse bestuur heeft nauw contact met de directie van de school. De directie is gemandateerd voor bestuurlijke taken.  Samenstelling van het bestuur:

Dagelijks Bestuur

Voorzitter :                                                        dhr. Robert Philips
Penningmeester/Secretaris :                         dhr. Robert van Haren

Algemeen Bestuur

Lid, portefeuille Personeel :                        mw. Lieke Fransen
Lid, portefeuille Juridische zaken:              Vacature
Lid, portefeuille Onderwijs:                         dhr. Frits Pingen
Lid, portefeuille Communicatie                  dhr. Edwin de Bruin
Lid, portefeuille ICT:                                     dhr. Sjeke Berends

 

De school is niet gefuseerd en werkt – waar nodig – samen met andere schoolbesturen 

Doordat de stichting een school met twee vestigingen bestuurt, zijn de lijnen kort en kan men zeer efficiënt werken.
Door de kleine schaal is de betrokkenheid van de bestuurders groot. 

Overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, kunt u hier het meest recente overzicht terugvinden.