Ouderparticipatie

In onze schoolsamenleving hebben ouders een belangrijke plek. We geloven in het samen optrekken met ouders. Hierbij is de driehoek school-ouder-kind erg belangrijk. Wij waarderen daarom de inzet van ouders enorm, en streven naar een actieve groep betrokken ouders.

Meedoen kan op veel manieren. Van af en toe meehelpen met een losse activiteit in de klas of schoolbreed, tot stamgroepouder worden of deelnemen in de Ouderraad of een van de andere commissies. Ook maken ouders deel uit van de Medezeggenschapsraad.

Aan het begin van het schooljaar inventariseren wij welke ouders in de loop van het jaar willen helpen en voor wat. Gaandeweg het jaar komen er via Parro ook altijd nog verzoekjes voor hulp in de klas of school voorbij.