Het Bestuur

Onze school is een zogenaamde éénpitter. Dat wil zeggen dat het bestuur één school bestuurt. Daardoor zijn de lijnen kort en wordt er effeciënt gewerkt. Door de kleinschaligheid van onze school is de betrokkenheid van de bestuurders groot.

Het bestuur van de stichting Protestant Christelijk Onderwijs Boxmeer bestaat uit vrijwillige ouders. Vanuit hun expertise hebben zij zitting in het dagelijks bestuur of algemeen/toezichthoudend bestuur. Het algemene bestuur houdt het overzicht over het functioneren van het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse bestuur heeft nauw contact met de directie van de school. De directie is gemandateerd voor bestuurlijke taken.

Samenstelling van het bestuur:

Dagelijks Bestuur

dhr. Robert Philips (Voorzitter)
dhr. Robert van Haren (Penningmeester/Secretaris)

Algemeen/Toezichthoudend Bestuur

mw. Annemiek Olde Loohuis (Juridische zaken)
dhr. Frits Pingen (Onderwijs)
mw. Marlon de Rijck (Financieel)
dhr. Daan van Son (Personeelszaken)

 

De school werkt waar nodig samen met andere schoolbesturen, bijvoorbeeld voor de begeleiding van kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Overeenkomstig de regeling jaarverslaggeving onderwijs, kunt u het meest recente overzicht terugvinden onder het kopje Schooldocumenten.