Het Bestuur

Onze school is een zogenaamde éénpitter. Dat wil zeggen dat het bestuur één school bestuurt. Daardoor zijn de lijnen kort en wordt er effeciënt gewerkt. Door de kleinschaligheid van onze school is de betrokkenheid van de bestuurders groot.

De stichting Jenaplan Onderwijs Boxmeer werkt sinds begin januari 2024 met een directeur-bestuurder.
Het toezichthoudende bestuur van de stichting J.O.B. bestaat uit vrijwillige ouders/ vrijwilligers. Vanuit hun expertise hebben zij zitting in dit bestuur. 

Samenstelling van het bestuur:

Uitvoerend bestuur

dhr. dr. Harry Havekes (directeur-bestuurder)

Toezichthoudend bestuur

dhr. Robert Philips (Voorzitter)

dhr. Robert van Haren (Penningmeester/Secretaris)

mw. Annemiek Olde Loohuis (Juridische zaken)

dhr. Frits Pingen (Onderwijs)

mw. Marlon de Rijck (Financieel)

mw. Karin de Klijn (H&R)

 

De school werkt waar nodig samen met derden, bijvoorbeeld voor de begeleiding van kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Overeenkomstig de regeling jaarverslaggeving onderwijs, kunt u het meest recente overzicht terugvinden onder het kopje Schooldocumenten.