Het Jenaplanonderwijs

Wij zijn een Jenaplanschool. Wij bieden onderwijs aan voor hoofd, hart en handen. We streven er naar om recht te doen aan het kind in zijn totalliteit. Ons onderwijs is gestructureerd in een ritmisch weekplan. Hierin komen werk, gesprek, spel en viering samen.

Het hart van het Jenaplanonderwijs is het stamgroepwerk. We werken in thema’s die allerlei wereld oriënterende onderwerpen behandelen. Dat kan bijvoorbeeld geschiedenis, natuuronderwijs of techniek zijn, maar ook scoiale thema's komen voorbij. 

In de viering aan het einde van de week laten de verschillende stamgroepen aan elkaar zien wat ze die week hebben geleerd of beleefd. De viering is een ontmoetingsplek voor kinderen. Ontmoeten is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. 

We werken in stamgroepen met drie jaarlagen bij elkaar:

  • De onderbouw - groep 0, 1 en 2
  • De middenbouw - groep 3, 4 en 5
  • De bovenbouw - groep 6, 7 en 8

Het werken in stamgroepen met drie jaarlagen heeft veel voordelen. Zo stimuleren we een zo natuurlijk mogelijke manier van samenwerken. Ook kunnen kinderen vragen van elkaar beantwoorden en elkaar helpen waar nodig of gewenst. Leren om hulp te bieden, maar ook te kunnen ontvangen. Daarnaast leer je in een stamgroep hoe het is om jongste, middelste en oudste te zijn. De rol in de groep vraagt elk jaar wat anders van de kinderen. 

In onze school proberen we een maatschappij in het klein zo veel mogelijk te benaderen. Wij zijn overtuigd van het feit dat kinderen zich op deze manier als totaal mens kunnen ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal/emotioneel gebied.

In het volgende filmpje wordt helder uitgelegd wat het Jenaplanonderwijs inhoud.
Het filmpje is gemaakt door de Nederlandse JenaPlan Vereniging.