Onze Missie en Visie

 

Zinzoekend, Betrokken en Verantwoordelijk

Tijdens de hele basisschoolperiode geven wij in een veilige omgeving uw kind de bagage mee, die het nodig heeft voor zijn toekomst. Dit om een volledig mens te zijn met al zijn talenten, ervaringen, vaardigheden en (mensen)kennis. Met als doel dat het zichzelf ten volle kan ontwikkelen, de ander tot dienst kan zijn en een positieve, duurzame bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Onze schoolsamenleving krijgt vorm vanuit het Jenaplanconcept. Wij zijn nieuwsgierig om te ontdekken, gemotiveerd om te onderzoeken en verwonderd door wat we meemaken. We leren de kennis en vaardigheden - zoveel mogelijk in levensechte situaties - aan die we nu en in de toekomst goed kunnen gebruiken om een waardevolle bijdrage aan onze maatschappij te leveren. Dit doen we door kinderen verantwoordelijkheid te geven waar kan en structuur te bieden waar moet. Zo ontwikkelen zij zich vanuit sociale context van de groep, zoveel mogelijk in hun eigen tempo, niveau en op hun eigen manier. We gaan uit van verschillen en proberen ieders talent aan te spreken. We trekken hierbij intensief op met ouders, die een onlosmakelijk deel van onze school uitmaken.