Praktische informatie

 

Onze schooltijden

 Maandag  8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 Dinsdag  8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 Woensdag  8.30 - 12.15 uur  alle stamgroepen
 Donderdag
 
 8.30 - 14.30 uur
 8.30 - 12.00 uur
 groep 5 t/m 8
 groep 1 t/m 4
 Vrijdag
 
 8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 

De school hanteert een continurooster. De kinderen blijven gratis over en worden begeleid door de eigen leerkracht.
De kinderen uit de onderbouw en kinderen uit groepen 1 t/m 4 hebben op donderdagmiddag vrij.

Daarnaast hebben de kleuters i.v.m. het wettelijk aantal uren onderwijs op jaarbasis enkele dagen per jaar vrij. Deze dagen staan hieronder vermeld.

 

Vakanties 2020-2021

 • Start schooljaar: 24 augustus 2020
 • Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
 • Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari 2021
 • Carnavalsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021
 • Tweede paasdag: 5 april 2021
 • Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
 • Hemelvaart: 13 en 14mei 2021
 • 2e Pinksterdag: 24 mei 2021
 • Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021
 • Studiedagen: 16 oktober, 18 december, 22 februari, 22 maart, 14 juli 
  Kinderen zijn dan vrij

 

Kleutervrije dagen

 • Maandag 14 september   (alleen voor kleuters Peppels, maandag na werkweek)
 • Maandag 21 september (alleen voor kleuters Canadas, maandag na werkweek)
 • Maandag 26 oktober
 • Vrijdag 13 november
 • Maandag 16 november
 • Maandag 7 december
 • Maandag 4 januari 
 • Dinsdag 6 april (na Pasen)
 • Vrijdag 18 juni
 • Maandag 21 juni

 

Verjaardagen vieren (trakteren)

We maken van elke verjaardag een feestje in de klas en er wordt uitgebreid tijd genomen om de jarige in het zonnetje te zetten. Er is contact tussen leerkracht en ouders wanneer de verjaardag van uw kind gevierd wordt. Momenteel is het niet toegestaan te trakteren in de klas i.v.m. de maatregelen met betrekking tot Corona. Het is dus nu niet nodig om uw kind een traktatie mee te geven voor in de klas.