Praktische informatie

 

Onze schooltijden

 Maandag  8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 Dinsdag  8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 Woensdag  8.30 - 12.15 uur  alle stamgroepen
 Donderdag
 
 8.30 - 14.30 uur
 8.30 - 12.00 uur
 groep 5 t/m 8
 groep 1 t/m 4
 Vrijdag
 
 8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 

De school hanteert een continurooster. De kinderen blijven gratis over en worden begeleid door de eigen leerkracht.
De kinderen uit de onderbouw en kinderen uit groepen 1 t/m 4 hebben op donderdagmiddag vrij.

Daarnaast hebben de kleuters i.v.m. het wettelijk aantal uren onderwijs op jaarbasis enkele dagen per jaar vrij. Deze dagen staan hieronder vermeld.

 

 

Vakanties 2022-2023

 • Start schooljaar: 5 september 2022
 • Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
 • Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 • Carnavalsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
 • Tweede paasdag: 10 april 2023
 • Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaart: 18 en 19  mei 2023
 • 2e Pinksterdag: 29 mei  2023
 • Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Studiedagen (2022-2023)

(groep 1 t/m 8)

 • Vrijdag 7 oktober
 • Maandag 31 oktober
 • Maandag 21 november
 • Maandag 9 januari
 • Vrijdag 24 maart
 • Woensdag 5 juli

Studiedagen (2022-2023)

(groep 3 t/m 8)

 • Maandagmiddag 6 februari (vanaf 12.00 uur)
 • Vrijdagmiddag 26 mei (vanaf 12.00 uur)
   

 


Kleutervrije dagen (2022-2023)

 • Maandag 26 september (alleen voor kleuters Peppels, maandag na werkweek)
 • Maandag 3 oktober (alleen voor kleuters Canadas, maandag na werkweek)
 • Vrijdag 18 november
 • Maandag 6 februari
 • Maandag 13 februari
 • Vrijdag 26 mei
 • Vrijdag 16 juni
 • Maandag 19 juni 
   

Verjaardagen vieren (trakteren)

We maken van elke verjaardag een feestje in de klas en er wordt uitgebreid tijd genomen om de jarige in het zonnetje te zetten. Er is contact tussen leerkracht en ouders wanneer de verjaardag van uw kind gevierd wordt. Momenteel is het niet toegestaan te trakteren in de klas i.v.m. de maatregelen met betrekking tot Corona. Het is dus nu niet nodig om uw kind een traktatie mee te geven voor in de klas.