Praktische informatie

Onze schooltijden

 Maandag  8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 Dinsdag  8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 Woensdag  8.30 - 12.15 uur  alle stamgroepen
 Donderdag
 
 8.30 - 14.30 uur
 8.30 - 12.00 uur
 groep 5 t/m 8
 groep 1 t/m 4
 Vrijdag
 
 8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 

De school hanteert een continurooster. De kinderen blijven gratis over en worden begeleid door de eigen leerkracht.
De kinderen uit de onderbouw en kinderen uit groepen 1 t/m 4 hebben op donderdagmiddag vrij.

Daarnaast hebben de kleuters i.v.m. het wettelijk aantal uren onderwijs op jaarbasis enkele dagen per jaar vrij. Deze dagen staan hieronder vermeld.

 

Vakanties 2023-2024

 • Start schooljaar: 28 augustus 2023
 • Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023
 • Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
 • Carnavalsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2024
 • Tweede paasdag: 1 april 2024
 • Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2024
 • Hemelvaart: 09 en 10  mei 2024
 • 2e Pinksterdag: 20 mei  2024
 • Zomervakantie: 08 juli t/m 16 augustus 2024


 

Studiedagen (2023-2024)

(groep 1 t/m 8)

 

 • vrijdag 13 oktober  -
 • vrijdag 24 november  -
 • maandag 8 januari  -
 • maandag 11 maart  -
 • donderdag 23 mei  -
 • vrijdag 24 mei  -
 • woensdag 26 juni  -
   

Studiemiddagen (2023-2024)

(groep 1 t/m 8)

 

 • donderdagmiddag 1 februari
 • donderdagmiddag 6 juni
   

Kleutervrije dagen (2023-2024)

 • Maandag 18 september (alleen voor kleuters Peppels, maandag na werkweek)
 • Maandag 25 september (alleen voor kleuters Canadas, maandag na werkweek)
 • Maandag 27 november
 • Vrijdag 15 maart
 • Dinsdag 2 april (na Pasen)
 • Vrijdag 7 juni
   


Verjaardagen vieren (trakteren)

We maken van elke verjaardag een feestje in de klas en er wordt uitgebreid tijd genomen om de jarige in het zonnetje te zetten. Er is contact tussen leerkracht en ouders wanneer de verjaardag van uw kind gevierd wordt. 
Het is dus nu niet nodig om uw kind een traktatie mee te geven voor in de klas.