Schoolgids

U staat voor een belangrijke keuze in de opvoeding van uw kind: het kiezen van een goede  school! Het welzijn van uw kind hangt er immers van af. Wij willen zo’n school zijn en vertellen u graag hoe we dit elke dag vorm g even. Zoals bekend, wordt er op een Jenaplanschool anders gewerkt dan in het reguliere basisonderwijs.

Om die reden informeren wij ouders zo uitgebreid mogelijk, zodat een bewuste schoolkeuze kan plaatsvinden. Het gevolg is dat onze oudergroep betrokken en gemotiveerd genoemd mag worden. Een school maak je immers samen en dan is het prettig dat wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten. Afkortingen en termen worden zoveel mogelijk in de tekst verklaard, zodat een lijst van afkortingen niet nodig is.

Dit voorkomt onnodig bladeren en verhoogt de leesbaarheid. Deze schoolgids wordt aangevuld door de jaarkalender, waarin bijvoorbeeld ook de gang van zaken met betrekking tot tussenschoolse opvang vermeld staat. De schoolgids wordt jaarlijks, met instemming van de medezeggenschapsraad, door het bestuur vastgesteld. Nieuwe, maar ook zittende ouders, kunnen over de gids beschikken.

Door het jaar heen informeren wij ouders tweewekelijks door middel van een nieuwsbrief en van tijd tot tijd worden er informatieavonden gehouden. 

Heeft u tips hoe wij de informatieverstrekking of ons onderwijs nog kunnen verbeteren, dan horen wij dat graag van u. Ook bent u welkom voor een bezoek aan onze school. Kinderen van de leerlingenraad leiden u graag in hun school rond. Maak wel van tevoren even een afspraak met de locatieleider.

Voor De Peppels is dit Doreth van der Maazen (telefoon: 0485-571518) en voor De Canadas kunt u met Els Vissers afspreken (telefoon: 0485- 521029).
Wij wensen u succes bij het kiezen van een passende school voor uw kind.
Uw kind is een goede oriëntatie waard!  

 

Klik hier om de schoolgids te downloaden.