Schooltijden en vakanties

Onze schooltijden zijn:

 Maandag  8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 Dinsdag  8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 Woensdag  8.30 - 12.15 uur  alle stamgroepen
 Donderdag
 
 8.30 - 14.30 uur
 8.30 - 12.00 uur
 groep 5 t/m 8
 groep 1 t/m 4
 Vrijdag
 
 8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 
 
De school hanteert een continurooster. De kinderen blijven gratis over en worden begeleid door de eigen leerkracht.
De kinderen uit de onderbouw en kinderen uit groep 3 en 4 hebben op donderdagmiddag vrij.
Daarnaast hebben de kleuters i.v.m. het wettelijk aantal uren onderwijs op jaarbasis enkele dagen per jaar vrij. Deze dagen staan onderaan vermeld.
 

Vakanties 2019-2020   

                       

Herfstvakantie: 14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari 2020 

Carnavalsvakantie:24 februari t/m 28 februari 2020   

Tweede paasdag: 13 april 2020   

Meivakantie: 20 april t/m 5 mei 2020  

Hemelvaart21 en 22 mei 2020  

2e Pinksterdag: 1 juni 2020   

Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020                

Studiedagen14 april  en 1 juli 2020   

(van 1 studiedag is de datum nog onbekend) 
 
Wij willen u vragen om met de planning van uw eigen vakantie hier rekening mee te houden. Als school kunnen we moeilijk vrij geven buiten de vakanties om. Wij zijn gebonden aan de regels van de verlofregeling. 

 

De kinderen van groep 1 en 2 hebben ook 10 kleutervrije dagen: 

9 september (alleen Peppelkleuters, dit is de maandag na de werkweek van de Peppels) 
16 september (alleen Canadaskleuters, dit is de maandag na de werkweek van de Canadas)  
21 oktober 
22 november 
25 november 
20 december  
31 januari 
3 februari 
12 juni 
15 juni