Schooltijden en vakanties

Onze schooltijden zijn:

 Maandag  8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 Dinsdag  8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 Woensdag  8.30 - 12.15 uur  alle stamgroepen
 Donderdag
 
 8.30 - 14.30 uur
 8.30 - 12.00 uur
 groep 5 t/m 8
 groep 1 t/m 4
 Vrijdag
 
 8.30 - 14.30 uur  alle stamgroepen
 
 
De school hanteert een continurooster. De kinderen blijven gratis over en worden begeleid door de eigen leerkracht.
De kinderen uit de onderbouw en kinderen uit groep 3 en 4 hebben op donderdagmiddag vrij.
Daarnaast hebben de kleuters i.v.m. het wettelijk aantal uren onderwijs op jaarbasis enkele dagen per jaar vrij. Deze dagen staan onderaan vermeld.
 

Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie             15 okt. t/m 19 okt. 2018
Kerstvakantie              24 dec. t/m 4 jan. 2019
Carnavalsvakantie        4 maart t/m 8 maart 2019

Meivakantie                 22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart                  30 en 31 mei 2019

2e pinksterdag             10 juni 2019

Zomervakantie          8 juli t/m 16 augustus 2019

Studiedagen                kinderen zijn dan vrij:

                                 Maandag 1 oktober 2018

                                 Maandag 11 maart 2019

                                 Woensdag 26 juni 2019

Wij willen u vragen om met de planning van uw eigen vakantie hier rekening mee te houden. Als school kunnen we moeilijk vrij geven buiten de vakanties om. Wij zijn gebonden aan de regels van de verlofregeling.

De kinderen van groep 1 en 2 hebben ook 10 kleutervrije dagen.

maandag 10 september                      (alleen voor Peppelkleuters, is na werkweek Peppels)

maandag 24 september                      (alleen voor Canadas kleuters, is na werkweek Canadas)

maandag 22 oktober                            (na de herfstvakantie)

vrijdag 23 november

maandag 26 november

vrijdag 21 december                            (voor de kerstvakantie)

maandag 7 januari                               (na de kerstvakantie)

vrijdag 8 februari

maandag 11 februari

vrijdag 7 juni                                        (voor het pinksterweekend)

dinsdag 11 juni                                     (na het pinksterweekend)