Visie

Jenaplan Onderwijs: Geen klassen, maar gemengde groepen

Op onze Jenaplanschool werken wij met zogenaamde stamgroepen, waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Hierdoor komt het samen leren beter tot zijn recht en is het leerrendement hoog. Ook de mogelijkheden tot sociale vorming zijn in een dergelijke gemengde groep groter.
Zo ontstaat een school waar een prettige, veilige sfeer heerst.
Op bepaalde leergebieden, zoals bij taal en rekenen, volgen de kinderen een persoonlijke leerlijn. Zij zitten dan in niveaugroepen. Onderwijs op maat noemen we dit.

Als kinderen uit onze bovenbouw op het terrein van rekenen of taal al toe zijn aan leerstof uit het voortgezet onderwijs, plaatsen wij deze kinderen niet in een aparte groep. Zij werken vanuit hun veilige stamgroep via een digitale leeromgeving in voortgezet onderwijsstof en communiceren digitaal met docenten uit het voortgezet onderwijs. Een uniek project, dat wij samen met het Jenaplan voortgezet onderwijs opgezet hebben. Uiteraard schenken wij ruim aandacht aan diverse vormen van creatieve vorming. Alle activiteiten op onze school zijn samen te vatten in gesprek, werk, spel en viering.
In onze schoolgids kunt u meer lezen over de wijze waarop wij hieraan invulling geven. 
 

Hoe start uw kind op onze Jenaplanschool?

U weet het zelf maar al te goed: kinderen hebben al heel veel geleerd voordat ze naar de basisschool gaan. Thuis, op de peuterspeelzaal, bij de kinderdagopvang, overal doen zij al de nodige ervaringen en kennis op.
Door verschil in interesse en aanleg zijn kinderen wat betreft hun ontwikkelingsniveau dan al heel verschillend. Daar sluiten wij als school graag passend op aan.
Voor sommige kinderen betekent dit extra ondersteuning, voor andere extra uitdaging!

Meer informatie vindt u op de site van de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV), daar vindt u ook een informatief filmpje of klik op de folder.