Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 bedraagt voor de onderbouw en middenbouw 25 euro.
Voor de bovenbouw is dit 57 euro.
Dit bedrag is voor de midden-en de onderbouw samengesteled uit 12 euro voor het schoolfonds en 13 euro voor de werkweek.
Voor de bovenbouw is de bijdrage aan het schoolfonds ook 12 euro. De bijdrage voor de werkweek is 45 euro. 
De kinderen gaan daarvoor 4 dagen op schoolkamp.