Aanvraagformulier schoolverlof

Voor het verlenen van schoolverlof zijn wettelijke richtlijnen, waar we ons als school aan houden. Als u schoolverlof wilt aanvragen, kan dit alleen vanwege bijzondere omstandigheden zoals de aard van het beroep van de ouder(s) of familieomstandigheden. De maximale lengte van een schoolverlof is tien dagen per schooljaar en het wordt nooit verleend in de eerste twee weken van het schooljaar.

Hier vindt u de richtlijnen die wij als school hanteren. Als u na het lezen hiervan denkt dat een aanvraag voor u toegekend kan worden, kunt u het formulier invullen en indienen bij de adjunct-directeur. Het verlof moet ruim van te voren aangevraagd worden.
Bij meer dan tien schooldagen beslist de leerplichtambtenaar. Deze zal de wettelijke richtlijnen strikt hanteren. U kunt de wettelijke richtlijnen opvragen bij info@jenaplan-kindcentrum.nl.

Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de adjunct-directeur.

Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)

Voorletter(s) en achternaam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoon (privé of werk) *
E-mailadres *

Gegevens van de leerling(en)

Kind 1

Voornaam en achternaam *
Geboortedatum *
Groep/leerjaar *

Kind 2

Voornaam en achternaam
Geboortedatum
Groep/leerjaar

Kind 3

Voornaam en achternaam
Geboortedatum
Groep/leerjaar

Kind 4

Voornaam en achternaam
Geboortedatum
Groep/leerjaar

Gegevens van het aangevraagde schoolverlof

Verlofperiode van *
Verlofperiode tot en met *
Reden verlofaanvraag *