Aanmeldformulier

We vinden het fijn dat u uw kind wilt aanmelden voor Jenaplanbasisschool De Peppels/De Canadas. We vragen u vriendelijk om dit formulier in te vullen.  

Door de Wet op het primair onderwijs moeten we een onderscheid maken tussen het aanmelden en  toelaten/inschrijven van een kind. Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk door middel van onderstaand formulier.

Als uw kind wordt toegelaten en wordt ingeschreven, ontvangt u een tweede formulier waarop we meer gegevens van uw kind en van u vragen.

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie dan kunt u altijd bij ons terecht.

Gegevens van het kind

Roep- en achternaam *
Geboortenamen (voluit) *
Geboortedatum *
Geslacht *
Adres & huisnummer *
Postcode & woonplaats *
Burgerservice nummer (BSN) *
U vindt dit op paspoort of identiteitskaart van uw kind; de geboorteaangifte; het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA); de zorgpas.

Gegevens van de ouders/verzorgers met wettelijk gezag

Ouder/verzorger 1

Roep- en achternaam *
Adres & huisnummer *
Postcode & woonplaats *
Telefoonnummer *
Bij voorkeur mobiel
E-mailadres *

Ouder/verzorger 2

Roep- en achternaam
Adres & huisnummer
Indien afwijkend
Postcode & woonplaats
Telefoonnummer
Bij voorkeur mobiel
E-mailadres

Relevante informatie i.v.m. mogelijke inschrijving

Heeft u al een rondleiding in de school gehad? *
Heeft uw kind (mogelijk) extra ondersteuning nodig door een stoornis, handicap of beperking? *
Toelichting: in het kader van Passend Onderwijs heeft een school de wettelijke plicht om te beoordelen of een kind extra ondersteuning nodig heeft.
Zo ja, toelichting
Zo ja, dan ook toestemmingsverklaring invullen om ondersteuningsbehoefte in kaart te kunnen brengen.
Heeft u uw kind ook nog op een andere school aangemeld? *
Zo ja, wat is uw voorkeursschool?
Heeft u al kinderen op onze school zitten? *
Zo ja, noteer uw kinderen hieronder. Zo nee, laat dit veld leeg.
Heeft u nog jongere kinderen, die u mogelijk later nog wilt aanmelden? *
Toelichting: dan kunnen we daar nu al rekening mee houden. U blijft natuurlijk vrij om voor het kind een andere school te kiezen.
Zo ja, noteer hieronder naam en geboortedatum

Voorkeur voor een unit: De Peppels of De Canadas

Wij zijn één school met twee units: De Peppels en De Canadas. We kiezen bewust voor twee units, zodat uw kind opgroeit en onderwijs krijgt in een kleine en veilige omgeving: ouders, kinderen, schoolleiding, leerkrachten en onderwijsondersteuning kennen elkaar daardoor goed.
Ten aanzien van de visie, onderwijskundig en pedagogisch klimaat is er geen onderscheid tussen de units. De teams trekken daarin samen op en werken intensief samen.
U kunt aangeven als u een voorkeur hebt voor De Peppels of de Canadas. We proberen met uw wens rekening te houden, maar dat is niet altijd mogelijk. Bij de plaatsing kijken we altijd naar de groepsgrootte en groepssamenstelling. De school beslist uiteindelijk. Tijdens de rondleiding en het kennismakingsgesprek zal dit met u besproken worden.
Voorkeur *

Toestemming